• หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ
 • โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง
 • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม
 • พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก – พิพิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม
 • โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ – Euromast Tower – เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา
 • จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส
ทัวร์ยุโรป
รหัส 007-1530
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

09.30 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

12.30 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบิน BR075

19.30 : เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) ” จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่  นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทุ่มเทให้กับการทำงานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2017  หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท

นำท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 18 EUR

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 20 EUR

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

วันที่ 3
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ - เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ - Euromast Tower

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นขั้นตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยังสามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เลม (Heerlem) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป็นนครและเทศบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกยกระดับเป็นเมืองเมื่อปี ค.ศ. 1245 และสร้างกำแพงเมืองแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1270

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerk ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส Grote Markt เป็นโบสถ์ชั้นนำในฮาร์เลมและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่คนรู้จักมากที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1500 โบสถ์ Grote Kerk ได้ยืนหยัดในฐานะโครงสร้างอันโอ่อ่าในใจกลางฮาร์เลม ด้วยหน้าต่างกระจกสีที่สวยงาม และการออกแบบที่สวยงามพร้อมคานเพดานไม้ โบสถ์แห่งนี้จึงเป็นโครงสร้างทางศาสนาที่ยอดเยี่ยม

นำท่านถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม (Landmark Windmill) ฮาร์เลมเป็นที่ตั้งของกังหันลม Moeln De Adriaan ซึ่งเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2321 โครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการบูรณะใหม่เนื่องจากของเดิมถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2481

นำท่านผ่านชม พิพิธภัรฑ์เทย์เลอร์ (Teylers Museum) พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ เป็นอาคารอันโอ่อ่าริมแม่น้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวสามแห่งในรูปแบบของงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และคอลเล็กชัน วิทยาศาสตร์

 เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์เมาริช (Mauritshuis Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในใจกลาง The Hague อาคารนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1636 ในสไตล์ดัตช์คลาสสิก มีคอลเล็กชั่นงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย กว่า 800 ชิ้น

นำท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของอาคารนี้มากนัก แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการประชุมทางการเมืองตลอดช่วงทศวรรษ 1600

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารสำหรับบริหารงานกฎหมายและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคารนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตล์นีโอเรเนซองส์ที่สวยงามและมีรายละเอียดสูง พร้อมด้วยหอระฆังขนาดใหญ่และส่วนหน้าที่โค้งอันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนข้างหรูหราและมีรูปปั้นครึ่งตัวของผู้มีชื่อเสียงอย่างคานธีและเนลสัน แมนเดลา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอร์ดาม เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รอตเทอร์ดามเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มืชื่อเสียงหลายแห่ง

นำท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ที่มีร้านต่างๆมากมายให้ท่านได้เดินชม นำท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางเพียงชิ้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเร็อตเตอร์ดัม โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1449 และถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงหลาปีที่ผ่านมา โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่สร้างด้วยหินทั้งหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดัม และเคยเป็นสถานที่สำหรับจัดงานสำคัญๆมากมาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่า ใหล้กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและสะพาน Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถ์ค่อนข้างสวยงามด้วยซุ้มประตูโค้งมากมาย เพดานโค้งสูงและหินสีสรรต่างๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง

นำท่านชม บ้านลูกบาศก์ (The Cube House) บล็อกที่อยู่อาศัยที่แปลกประหลาดนี้ออกแบบโดย Piet Blom และลูกบาศก์ที่ประกอบขึ้นจะเอียงทำมุม 45 องศา ลูกบาศก์ไม่เหมือนบ้านแบบอื่นที่จะได้เห็นง่ายๆและเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เมื่อมองระยะไกลโครงสร้างนี้ดูเหมือนเกมส์คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหนึ่งในลูกบาศก์เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เราจะได้เห็นว่าภายในเป็นอย่างไร

ผ่านชม Euromast Tower  เป็นสถานีสังเกตุการณ์ที่สร้างขึ้นในปี 1960 เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบด้านของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารที่สูงที่สุดในรอตเตอร์ดัม หอคอยนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ห้องประชุมทางธุรกิจ ห้องชุดในโรงแรม และจุดชมวิว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองในประเทศเบลเยี่ยม แอนต์เวิร์ป เพี้ยนมาจากคำว่า อันต์แวร์เปิน (Antwerpen) ที่มาจากคำว่า Hand Werpen ซึ่งแปลว่า โยนมือลงแม่น้ำ ที่มาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านที่เล่าถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านแม่น้ำสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือทิ้งแม่น้ำ ต่อมา ซิลวิอุส บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมันที่ไม่พอใจกับการกระทำของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์ทิ้งลงในแม่น้ำ เหมือนกับที่เคยทำกับคนอื่น ในปัจจุบันสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนิทานปรัมปราเรื่องนี้ยังปรากฎให้เห็นอยู่ทั้งช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาสนวิหารพระแม่มารีอา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารที่สูงที่สุด in the Low Countries เป็นที่ชื่นชมทั้งจากภายในภายนอก ใช้เวลาสร้าง 169 ปีก่อนจะแล้วเสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นได้จากหลายพื้นที่ของเมือง นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมในยุคนั้น เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง และสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองและโกธิกรูปปั้นที่ใจกลางจัตุรัสเป็น Brabo นักฆ่ายักษ์ในตำนานและมีมาตั้งแต่ปี 1887 ณ ถนน Hofstraat

นำท่านผ่านชม รูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis) บ้านเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บ้านนี้สร้างขึ้นโดยรูเบนส์เองเพื่อใช้เป็นที่อาศัยและเป็นสตูดิโอ สำหรับให้เขาทำงาน ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเริ่มในปี 2480 ขณะนี้อาคารได้กลับมาสมบูรณ์แล้ว แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเครื่องเรือนในสมัยที่จิตรกรอาศัยอยู่ที่นี่ บ้านยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจำสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต บรัสเซลส์ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่อัดแน่นอยู่ในทุกถนน

นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เป็นแบบจำลองอะตอมที่น่าตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมนี้สร้างขึ้นในปี 1958

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทางสถาปัตยกรรม และถือว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแห่งนี้มีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจุบัน  จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก

นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลังปัสสาวะ  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีตำนานเล่าว่า รูปปั้นนี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคนหนึ่งชื่อ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ไว้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักนี้ถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนที่รูปหล่อตัวปัจจุบัน

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

วันที่ 5
โรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์

21.40 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ BR 076

วันที่ 6
สนามบินสุวรรณภูมิ

13.40 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/1-1-5.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/1-2-2.jpg

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 •  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/3-10.png

ช่วงเดินทาง
18/10/2022 23/10/2022
จำนวน
ราคา
49,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
เดินทาง 18/10/2022 23/10/2022
*** ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 46,990 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 39,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/11/2022 13/11/2022
  จำนวน
  ราคา
  49,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
  เดินทาง 08/11/2022 13/11/2022
  *** ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 46,990 ***
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 39,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/12/2022 11/12/2022
   จำนวน
   ราคา
   49,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
   เดินทาง 06/12/2022 11/12/2022
   *** ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 46,990 ***
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 39,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/12/2022 01/01/2023
    จำนวน
    ราคา
    59,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
    เดินทาง 27/12/2022 01/01/2023
    *** ราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 56,990 ***
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 36,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • พ.ย.65 - ธ.ค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 44,500 บาท
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 5 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 31,500 บาท
     • พ.ย.65 - ธ.ค.65
     • 10 วัน 7 คืน
     เริ่มต้น 33,999 บาท