• เที่ยวเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆที่น่ารัก (เขตคอร์ทโวล์ด และแคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก)
 • สัมผัสเมืองมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์แบบอังกฤษอย่างแท้จริง อาหารดีที่พักเยี่ยม ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
 • ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ อย่างจุใจ
ทัวร์ยุโรป
รหัส 002-1786
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
159,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ลอนดอน

22.00        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – ชมเมือง

00.15    เหิรฟ้าสู่มหานครลอนดอน…โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910

06.20    ถึงสนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมืองเคมบริดจ์ (Cambridge) (114 กม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองในอังกฤษ และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์เชียร์ ตัวเมืองห้อมล้อมไปด้วยหมู่บ้านขนาดเล็กจำนวนหนึ่ง เมืองนี้ยังเป็นหัวใจของศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง ที่รู้จักกันในชื่อ ซิลิคอนเฟน (Silicon Fen) และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสาขาต่างๆ มากมาย ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เดินสู่ท่าเรือแม่น้ำเคม พิเศษ…นำท่านนั่งเรือค้ำถ่อ หรือ Punting ในแม่น้ำแคม (River Cam) เพื่อชมบรรยากาศริมแม่น้ำ และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของแคมปัสต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านชมจุดสำคัญ อาทิ St. John’s College, The Trinity College, King’s College, Queens’ Collage เป็นต้น ผ่าน Bridge of Sighs ที่ทำเชื่อมตึกข้ามแม่น้ำแคม King’s College ผ่าน Mathematical Bridge ของ Queens’ College เป็นสะพานที่เซอร์ไอแซก นิวตัน ออกแบบไว้โดยไม่ใช้ตะปู แต่มีนักศึกษาอยากรู้อยากเข้าใจเลยรื้อและประกอบกลับไม่ได้ จึงตรึงไว้ใหม่ด้วยตาปูอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ผ่าน Trinity College สถานที่ศึกษาของเซอร์ไอแซก นิวตัน ผู้คิดแรงโน้มถ่วงโลก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัคคาคาร

บ่าย       หลังอาหารเดินทางสู่เมืองยอร์ก (York) (254 กม.) ตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตนอร์ธ ยอร์กเชอร์ มีแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ไหลผ่าน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นำท่านเดินชมเมืองยอร์ก เมืองเก่าแสนสวยที่ท่านจะต้องหลงรัก กำแพงเมืองเก่าที่โอบล้อมตัวเมืองสภาพยังคงสมบูรณ์มาก เก็บภาพมหาวิหารยอร์ค (York Minster) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 250 ปี เข้าสู่ย่านเก่าแก่ที่ชื่อว่ายอร์กแชมเบิล (York Shamble) เป็นถนนการค้าย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ลักษณะเป็นตรอกเล็กๆ มีร้านค้าของที่ระลึกอยู่สองฝั่ง ร้านค้าแถบนี้สร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็นโครงสร้างเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นที่ขายเนื้อสัตว์ จะเห็นตะขอที่ไว้เกี่ยวเนื้อสัตว์ห้อยอยู่หน้าบ้าน และที่เห็นว่าบริเวณชั้น 2 ของร้านจะยื่นออกมามากกว่าชั้นล่าง The Little Shamble แห่งนี้มีชื่อเสียงมากขึ้น เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) ในเรื่อง Harry Potter อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hilton York Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 3
ยอร์ค – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่กรุงเอดินเบิร์ก เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ สก๊อตแลนด์ เคยถูกทำลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้องต่างๆ ภายใน อาทิห้องหุ่นจำลองและห้องแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์นับตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ตลอดจนห้องเครื่องราชกกุธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านชมกรุงเอดินเบอระ ซึ่งมีศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่รอบ ๆ ปราสาทเอดินเบิร์ก เมืองเอดินเบอระติดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากกรุงลอนดอน จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก จากนั้นอิสระทุกท่านตามอัธยาศัย ในย่านเมือเก่า

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Sheraton Grand Hotel & Spa, Edinburgh / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
เอดินเบอร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอเมียร์ – ลิเวอร์พูล – ชมเมือง

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นขึ้นสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้ สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยน มาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค ซึ่งเป็นหนึ่ง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวที่แลดูร่มรื่นและสวยงาม บริเวณหุบเขาและที่ราบต่ำของเขตคัมเบรีย และยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลิเวอร์พูล (130 กม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน นำท่านชม “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นกำเนิดวงดนตรีสี่ เต่าทอง The Beatle ถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือ แห่งการท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Pullman Hotel Liverpool / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน – บริสทอล

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (50 กม.) เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งมีจำนวนความจุ 75,635 ที่นั่ง อลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรปพร้อมชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของสนามฟุตบอล อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ประจำทีมแมนเชสเตอร์ได้ตามอัธยาศัย ***กรณีมีการแข่งขันหรือสนามแมนเชสเตอร์ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเข้าชมสนามฟุตบอลลิเวอร์พูลแทน***

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (190 กม.) เมืองที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส” SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก ผลงานที่โด่งดัง เช่น โรมิโอกับจูเลียส ชมบ้านหลังคามุงด้วยฟางเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้นเดินทางสู่เมืองบริสทอล (100 กม.) เมืองในยุคกลางของบริสทอลถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1155 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอน ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในอดีต เเละทำให้เมืองเเห่งนี้เป็นเมืองท่าสำคัญที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้ากันอย่างคึกคักทางตอนใต้ของอังกฤษ

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hilton Garden Hotel, Radisson Blu, BRISTOL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
บริสทอล – ไบบูรี – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ – เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ – บริสทอล

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” (78 กม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวล์ด) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England เดินเล่นชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง  ชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากแม่น้ำโคล์นเป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราท์สีน้ำตาล กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจำนวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” (18 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”  เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์ ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ (133 กม.) เมืองหลวง แห่งเวลส์ ชมตัวเมืองคาร์ดีฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ (Cardiff Castle) ที่มีการบรรยายประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ผ่านทางภาพวาดบนฝาผนัง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ที่ พวกโรมันได้เข้ามาจนกระทั่งถึงพวกนอร์มัง ในที่สุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเรื่อยมาจนถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hilton Garden Hotel, Radisson Blu, BRISTOL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
บริสทอล – บาธ – สโตนเฮนจน์ – BICESTER OUTLET– ลอนดอน

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองบาธ “BATH” (22 กม.) เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987 และมีโรงละคร, พิพิธภัณฑ์และสิ่งสำคัญทางวัฒนธรรมบาธตั้งอยู่เนินหลายลูกในหุบเขาของแม่น้ำเอวอน ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษ เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain” (54 กม.) นำท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวงหินปริศนา

เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย      ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สู่เมืองบิเชสเตอร์ (Bicester Outlet) (20 กม.) ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ PRADA, GUICI, Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ

………   เดินทางกลับเข้าสู่กรุงลอนดอน (100 กม.)

ค่ำ        บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Inter Continental London The O2 / Amba Hotel Mable Arch / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมป์ – เข้าชมหอคอยลอนดอน ชมมงกุฎเพชร – ชมเมือง – ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด – Burger & Lobster

เช้า           บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของแม่น้ำเทมป์ ที่ไหลผ่านกลางเมืองผ่านชม ลอนดอน อาย, หอนาฬิกาบิ๊ก เบน, ตึกแมรี่ แอ็กซ์ และอาคารเก่าแก่ อีกมากมาย นำท่านถ่ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ที่สวยงามและเสมือนเป็นสัญลักษณ์ ของลอนดอน นำท่านเข้าชมหอคอย แห่ง ลอนดอน (Tower of London) สถานที่ ที่เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านต่อแถวเพื่อเข้าชมมงกุฎเพชรประจำราชวงศ์อังกฤษ ท่านจะได้ชมเพชรโคอินูร์ (Koor-I-noor) กับเพชร คัลลิแนน (Cullinan II) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเครื่องราชกุฏภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศ จากนำท่านเก็บภาพตึกขาวหรือ ไวท์ ทาวเวอร์(White Tower) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาคารทั้งหมด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเก็บภาพสะพานหอคอย (Tower Bridge) ที่ยิ่งใหญ่อลังการ และมีความสวยงามโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ เมนูเด็ดของร้าน

นำท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปปิ้ง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครัน  / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินค้าที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ครีมอาบน้ำฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าในราคาสุดประหยัด

ค่ำ            บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : Inter Continental London The O2 / Amba Hotel Mable Arch / หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 9
ลอนดอน – ขึ้นลอนดอน อาย – ช้อปปิ้งห้างแฮร์ลอดส์

เช้า           บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอน จากมุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ นำท่านนั่งรถชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์, จัตุรัสรัฐสภา, มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ถนนดาวน์นิง ที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์, ธนาคารชาติของอังกฤษ, กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง

เที่ยง         บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ห้างแฮร์ลอดส์ (Harrods) มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง รวมถึงร้าน ชา กาแฟ น่ารักๆ มากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ ลอนดอนเนอร์อย่างแท้จริง

17.30 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ TERMINAL 3 มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วยการช้อปปิ้งในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย

21.25 น.    เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ…โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG919

วันที่ 10
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

15.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ
 • น้ำดื่มคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ และค่าสแกนเอกสาร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  – ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  – ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  – ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรก ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ในทุกๆ กรณี
  ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป ยืนยันการเดินทาง 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ