• มัตสึดะ ซากุระ – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
  • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮักไก –เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) – เมืองนาริตะ –วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ง อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 055-2186
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณบริเวณหน้าเคาน์เตอร์

23:50   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ XJ600 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

วันที่ 2
สนามบินนาริตะ – คาวาสุ มัตสึดะ ซากุระ - หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

08:00   ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

มัตสึดะ ซากุระ (กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนมีนาคม) Matsuda Sakura Festival เทศกาลชมซากุระ ที่เมืองมัตสุดะ จังหวัดคะนะงะวะ ที่นี่มี คะวะซุซากุระ ปลูกทั่วบริเวณเนินเขา สลับกับ ทุ่งดอกนะโนะฮานะ สีเหลืองอร่าม ทางสวนได้ทำเส้นทางใต้ต้นซากุระไว้อย่างดีและปลอดภัย เด็กเล็กก็มาเที่ยวได้ และที่สำคัญ เรามีโอกาสได้เห็นฟุจิซัง ในวันฟ้าใสอีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปปิ้งได้อย่างไม่รู้จบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

หุบเขาโอวาคุดานิ ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน ซึ่งไข่ดำนี้มาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก FUJISUN PLAZA HOTELหรือเทียบเท่าบุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่ 3
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮักไก – เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ลานสกีฟูจิเท็น ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิท่านจะได้สัมผัสกับ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิวภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   โอชิโนะ ฮักไกหรือหมู่บ้านน้ำใสถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟูที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปีค.ศ. 1985 อีกด้วยและยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด

แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรี(ด้านนอก) – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้ง อิออน

เช้า   รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

วัดอาซากุสะวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตรซึ่งแขวนห้อยอยู่ณประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมายเช่นหน้ากากของเล่นรองเท้าพวงกุญแจที่ระลึกและขนมนานาชนิดทั้งเมล่อนปังในตำนานดังโงะหนึบหนับและน้องปลาขนมไทยากิฯลฯให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านยืนถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหอคอยที่สุดที่สูงในโลกตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะหน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วยความสูงของหอคอยที่634 เมตรมาจากมุซาชิคุนิชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็นมุซาชิได้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

อิออนช้อปปิ้งมอลล์ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้านซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องสำอางค์ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย

ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก MYSTAY PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

09:15   ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ601

14:25   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ต.ค.65 - ธ.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 28,900 บาท
  • ต.ค.65 - ธ.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 15,999 บาท