• ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด แช่ออนเซ็น
  • เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ บ่อนรกทะเลเดือด ชิมไข่ออนเซ็น ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุมิ ชมซากุระฤดูหนาว สักการะเทพเจ้าทั้งเจ็ด
  • หมู่บ้านยูฟุอิน ทะเลสาบคินริน – ฟุกุโอกะ – สวนโนโคโนะชิมะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าดาไซฟุ ถนนโมจิ สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ
  • ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ – อิสระท่องเที่ยว 
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 044-2207
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

00.15 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

วันที่ 2
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด แช่ออนเซ็น

07.25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพื่อ ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งเท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อก

เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เดินเล่น แวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่… ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโดะ ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งนี้นี่เอง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟต์

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

วันที่ 3
เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ บ่อนรกทะเลเดือด ชิมไข่ออนเซ็น ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุมิ ชมซากุระฤดูหนาว สักการะเทพเจ้าทั้งเจ็ด – หมู่บ้านยูฟุอิน ทะเลสาบคินริน – ฟุกุโอกะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น จนได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น มีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะและขณะนั่งรถผ่านหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ำสีขาวกับแสงสุดท้ายสีทองของวันถูกยกให้เป็นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของน้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซึ่งเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน ที่บ่อนี้เรายังสามารถซื้อไข่มาต้มในออนเซ็นแห่งนี้ได้อีกด้วย

นำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุมิ ท่านจะได้พบกับหิมะที่ปกคลุมบนภูเขาและน้ำค้างแข็งตามกิ่งไม้อีกทั้งยังได้ชม ซากุระเมืองหนาว ทำให้ทัศนียภาพบนภูเขาแฟ่งนี้สวยงามอย่างมาก จากนั้นพาท่าน สักการะเทพเจ้าทั้งเจ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคล (ขอสงวนสิทธิ์ในวันที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากสภาพอากาศ)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟูอิน ที่มีต้นแบบมาจากคอทสโวลด์สที่อังกฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปที่มีกลิ่นอายยุโรปโบราณที่สวยสุดแห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

สุดทางของย่านร้านค้าหมู่บ้านยูฟูอินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน นับว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้กันเป็นอย่างมากในเเต่วันเเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้นั้นมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้านั้นผิวน้ำจะคลายความร้อนออกมาทำให้เกิดเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นหมอกที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเช้าเพื่อจะได้ชมหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบเเห่งนี้อีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

นำท่านสู่ ฟุกุโอกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
สวนโนโคโนะชิมะ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าดาไซฟุ ถนนโมจิ สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ - ห้างลาลาพอร์ต – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สวนโนโคโนะชิมะ เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุโอกะ มีทุ่งดอกไม้ต่างๆให้ชมได้ทุกฤดูกาลพร้อมกับวิวทะเล

อิสระช้อปปิ้ง… ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA

เดินทางสู่… ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลสำคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถนนโมจิ  เป็นถนนช้อปปิ้งระหว่างทางเข้าศาลเจ้าดาไฟซุที่เต็มไปด้วยร้านของฝาก ขนมหวาน อาหาร เครื่องดื่ม สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติ

นำท่าน ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต กันดั้มขนาดเท่าของจริงขยับได้ตัวใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกุโอกะ กันดั้มดังกล่าวคือ RX-93ffν Nu Gundam (นิวกันดั้ม) ของอามุโร่ เรย์ จากอนิเมะโมบิลสูทกันดั้ม ชาร์ เคาน์เตอร์ แอทแทค มีความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมาและขยับแขนขึ้นลงได้ ประกอบกับการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลังการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LaLaport ยังมีการจัด Gundam Park แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบสำหรับสาวกกันดั้มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายกันพลา ที่ถูกออกแบบให้เหมือนกับสเปซโคโลนี่ในเรื่องกันดั้ม พื้นที่สำหรับนั่งต่อกันพลา และพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนท์หรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับกันดั้ม เป็นต้น

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน  อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ :  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ

วันที่ 5
อิสระท่องเที่ยว ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง : ย่านเมืองเก่าฮากาตะ อิชิรันราเม็งข้อสอบ ห้างคาแนลซิตี้ สตรีทฟู้ดฮากาตะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แนะนำ ย่านเมืองเก่าฮากาตะ เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะ ในภูมิภาคคิวชู เป็นเมืองขนาดกะทัดรัด ก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับเลือกจากนิตยสาร Monocle ของประเทศอังกฤษ ให้เป็นอันดับที่ 14 ของการจัดอันดับ 25 เมืองที่อยู่อาศัยง่ายที่สุดของโลก

แนะนำ อิชิรันรางเม็งข้อสอบ มาถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าไม่ได้ทานราเม็งอันเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนจะขาดอะไรไปอย่างเหมือนกัน ร้านนี้มีชื่อว่าร้าน “อิชิรัน(Ichiran)” ราเม็งข้อสอบที่มีอยู่หลายสาขาทั่วญี่ปุ่น ถ้าวัดจากทางญี่ปุ่นแล้วนั้น อิชิรันนั้นคือร้านราเม็งแถวหน้าของประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติอย่างมาก โดยเฉพาะสูตรการเคี่ยวน้ำซุปสำหรับราเม็ง และเส้นราเม็งยังเหนียวนุ่มมากอีกด้วย กล่าวกันว่ารสชาติความอร่อยนี้ถูกส่งตรงและถ่ายทอดจากต้นตระกูลของร้านที่ถ่ายทอดเคล็ดลับการปรุงราเม็งจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ร้านนั้นเปิดมานานตั้งแต่ยุค 60 จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

แนะนำ ศุนย์การค้าคาแนลซิตี้ นับเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำภายในตัวเมืองฟุกุโอกะด้านในนั้นมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้อีกด้วย ทางด้านร้านค้าก็มีให้เลือกละลานตามากๆ เพราะมีมากกว่า 250 ร้าน มีทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ไปจนถึงร้านที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ถ้าหิวๆ ก็มีร้านอาคารทั้งแบบญี่ปุ่นและนานาชาติให้เลือกกันแบบที่ชอบ ที่น่าจะถูกใจสาวกราเม็งก็บริเวณชั้น 5 ที่มีชื่อเรียกว่า “ราเม็ง สเตเดี่ยม” ที่มีราเมนดังๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมารวมตัวให้ชิมกันแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นให้ลำบาก รวมทั้งยังมีราเม็งสไตล์ฟุกุโอกะแท้ๆ ที่เรียกว่า “ฮากาตะราเมน”

แนะนำ สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ

เที่ยง/ค่ำ : อิสระรับประทานนอาหาร

วันที่ 6
ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

เช้า : บริการอาหารเช้า Snack นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

08.25 น. : เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเที่ยวบิน VZ 811

12.35 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ