บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ชมพราอาทิตย์ ล่องเรือหรู ดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ชมพราอาทิตย์ ล่องเรือหรู ดูปะการัง 3 วัน 2 คืน
19,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • จุดชมวิวเขารังวัดฉลอง
 • สักการะหลวงพ่อแช่ม
 • แหลมพรหมเทพ
 • ล่องเรือยอร์ชทัวร์เกาะพีพี
 • วัดถ้ำสุวรรณคูหา
 • ล่องเรือชมอ่าวพังงา เกาะปันหยี
ISR-078-830

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บินสู่ภูเก็ต – จุดชมวิวเขารัง วัดฉลอง – สักการะหลวงพ่อแช่ม-แหลมพรหมเทพ
 • 07:00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน C11-C18 ของสายการบินไทยสไมล์

 • 08.30

  สายการบินไทยสไมล์ นำท่านออกเดินทางสู่ภูเก็ต

 • 09.55

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เดินทาง ไปรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร ต้นโพธิ์ หมี่สะปํา

 • บ่าย

  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินสู่จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวเมืองภูเก็ต ท่านสามารถมองเห็นบ้านเรือนที่อยู่ด้านล่างและสามารถมองไปได้ไกลถึงทะเล อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และเก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางสู่วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก “แหลมพรหมเทพ” เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร

 • 19.00

  บประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร กันเอง2 (เมนูกุ้งมังกร)

วันที่ 2 ล่องเรือยอร์ชทัวร์เกาะพีพี
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   

 • 08.30

  เดินทางถึงท่าเทียบเรือต้อนรับด้วยชา กาแฟ และเครื่องดื่ม รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และข้อมูลจากมัคคุเทศก์

 • 09.00

  ออกเดินทางไปยังเกาะพีพีเล จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พบสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการเล่นน้ำ และดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น

 • 10.00

  ชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“เดอะบีช” และเดินทางต่อไปดำน้ำที่อ่าวโละซามะ เป็นอ่าวที่อุดมไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิด จากนั้นแวะอ่าวปิเละ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “สระมรกตกลางทะเล”แวะถ่ายรูปที่ถ้ำไวกิ้งสถานที่เก็บรังนกนางแอ่น และไปชมลิงแสมทะเลที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หาดลิง

 • 13.00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี และพักผ่อนบนหาดทรายขาว หรือเลือกซื้อของฝากที่เกาะพีพีดอน

 • 14.30

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ เกาะเล็กๆ รูปทรงไข่ดาว กลางท้องทะเล ท่านสามารถดำน้ำผิวน้ำชมปะการัง หรือว่ายน้ำกับฝูงปลาสวยงามนานาชนิด

 • 16.30

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือและนำท่านสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร แหลมหินซีฟู้ด

วันที่ 3 เที่ยวพังงา –วัดถ้ำสุวรรณคูหา – ล่องเรือชมอ่าวพังงา เกาะปันหยี – สนามฟุตบอลลอยน้ำ – เขาพิงกัน- เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์)
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำคณะเดินทางสู่จังหวัดพังงา นมัสการพระนอนที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดดถ้ำสุวรรณคูหาเป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา 

 • 10.00

  เดินทางสู่ท่าเรือ  ล่องอ่าวพังงา ชมภูเขาหินปูนที่รูปร่างแปลกตา และสวยงาม นำท่านสู่เกาะปันหยีหรือบ้านกลางน้ำ ชื่อนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู” ผู้นำ ชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่อพยพ มาด้วยกันรู้ว่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือนนำท่านชมสนามฟุตบอลลอยน้ำอันโด่งดัง ความน่าอัศจรรย์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งนี้ มีชื่อเสียงกระหึ่มไปทั่วโลก แม้แต่สื่อต่างประเทศอย่าง ''Metro UK'' ของอังกฤษ ยังชื่นชมสนามฟุตบอลลอยน้ำของเกาะปันหยี จ.พังงา

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปันหยี

 • บ่าย

  หลังรับประทานอาหารนำท่านจากนั้นนำคณะล่องเรือต่อชมหินงอกหินย้อย ชมเขาพิงกัน และเขาตะปู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวพังงาและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JameBond007  นำคณะเดินทางสู่ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 19.00

  สายการบินไทยสไมล์ นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE218

 • 20.25

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ภูเก็ต/ภูเก็ต-กรุงเทพฯ สายการบินไทยสมายล์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Sharing Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน (ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องแบบ twin เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ