บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เจาะลึกทะเลตรัง 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เจาะลึกทะเลตรัง 5 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เกาะมุก (ถ้ำมรกต)
 • เกาะกระดาน
 • เกาะเชือก
 • หมู่เกาะทลาวเหลียง
 • หมู่เกาะเภตรา
 • เกาะตะเกียง 
ISR-108-458

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ตรัง
 • 18.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์

 • 19.00

  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง บริการอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่ 2 ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะเชือก
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัวแล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

 • 09.30

  ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน

 • 12.00
 • 13.00

  ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 

 • 15.30

  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 19.00

  เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลาวเหลียง-หมู่เกาะเภตรา-เกาะตะเกียง
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านสู่ ท่าเรือปากเมง นำคณะลงเรือ ออกเดินทางสู่ เกาะหลาวเหลียงเหนือและเกาะหลาวเหลียงใต้ เกาะคู่แฝดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลตรัง นำทุกท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ชมประการังหลากหลายสี พร้อมชมปลาทะเลมากมายหลายชนิด จนถึงเวลาที่เหมาะสม

 • 11.00

  นำคณะเดินทางสู่ หมู่เกาะเภตรา เป็นหมู่เกาะที่มีเกาะแก่งอยู่มากมาย นำท่านดำน้ำชมปะการัง(จุดที่สอง)

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะเภตรา

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เกาะตะเกียง เกาะตะเกียงเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก แต่จุดดำน้ำที่เกาะนี้อัดแน่นไปด้วยประการังสีสวย เกาะนี้จึงเป็นอีก1เกาะที่นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำไม่ควรพลาด นำท่านลงดำน้ำ(จุดที่สาม)

 • 15.00

  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรือปากเมง

 • 16.00

  เดินทางถึงท่าเรือปากเมง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  

 • 19.00

  เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ-สุราษฎร์ธานี-พระธาตุไชยา
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลาที่พักแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง ณ ร้านเค้กสายใจ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

 • 12.00

  บริการกลางวัน ณ ครัวนาพญา

 • บ่าย

  เดินทางกลับ ระหว่างทาง นำท่านกราบสักการะพระธาตุคู่เมืองไชยา ณ วัดพระธาตุไชย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ ณ พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )        

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 06.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
 • เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง
 • ที่พักที่ 2 คืน ตรัง อันดามัน รีสอร์ท ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ 
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ