บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด

เราเป็นมืออาชีพที่ฝากผลงานความสำเร็จและความประทับใจของลูกค้าไว้ในวงการการท่องเที่ยว

บริษัท อินสปิริต ฮอลิเดย์ จำกัด
187 / 54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แยก 13 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-934-2448
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
inspiritholidays@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ภูเก็ต 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ภูเก็ต 5 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เกาะปอดะ
 • เกาะทัพ
 • เกาะหม้อ
 • เกาะไก่
 • ทะเลแหวก
 • เสม็ดนางชี
 • เกาะเฮ
 • เกาะราชา
ISR-108-457

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กระบี่
 • 18.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์

 • 19.00

  เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ บริการอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่ 2 กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก-เสม็ดนางชี-ภูเก็ต
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.กระบี่ บริการอาหารเช้า ณ แป๊ะยิ้ม ติ่มซำ พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัว  

 • 08.00

  ท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง

 • 09.00

  นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทับใจ แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

 • 15.00

  ถึงท่าเรือให้ท่านทำธุระส่วนตัวจากนั้นเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต

 • 17.30

  เดินทางถึงจุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดพังงา ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชี นำท่านชมวิวอ่าวพังงาท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน แบบพาโนรามา นำท่านเก็บภาพความประทับใจ

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 21.00

  เหมาะสมกับเวลานำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ภูเก็ต-เกาะเฮ-เกาะราชา
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำตลอดวัน

 • 08.30

  ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ช(เรือใบ) ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง เพลิดเพลืนกับวิวทะเลอันดามันสุดสวย อิสระถ่ายภาพสวยๆกับมุมต่างๆบนเรือ

 • 09.30

  เดินทางถึง เกาะเฮ อิสระเล่นนำทะลริมหาด สัมผัสฝืนทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีครามใสแจ๋ว

 • 10.30

  นำท่าน ดำน้ำตื้นชมปะการัง บริเวณหน้าเกาะเฮ สัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล ชมประการังหลากสีมากมายหลายชนิดและฝูงปลาทะเลที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยว นำท่านชมความงาม

 • 11.30

  เหมาะสมกับเวลา ออกจากเกาะเฮ เดินทางสู่ เกาะราชา บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ

 • 12.30

  เดินทางถึงเกาะราชา อิสระพักผ่อนริมหาด หรือเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

 • 13.30

  นำท่าน ดำน้ำตื้นชมปะการัง บริเวณหน้าเกาะราชา สัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล จนถึงเวลาที่เหมาะสม

 • 15.00

  เหมาะสมกับเวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

 • 16.00

  เดินทางถึงที่พัก อิสระพักผ่อน

 • 18.00

  นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ชมตึกเก่าสไตล์ ชิโนโปรตุกีส ที่ถูกประดับไฟไว้อย่างสวยงาม พร้อม อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 • 20.00

  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า(7)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน(8)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 05.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่
 • เรือยนต์ยอร์ช เที่ยวเกาะเฮ-เกาะราชา
 • ที่พักที่ 2 คืน โรงแรมไอ-พาวิลเลี่ยน ภูเก็ต ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ 
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 

   

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

   

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ