ทัวร์เกาหลี HI KOREA AUTUMN SHa la la la la 5 วัน 3 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาศิลปะโพชอน
พร้อมท้าทายความกล้า ณ สะพานแขวนมาจังโฮซู
อัพเดตแฟชั่น AUTUMN ณ ถนนสุดชิค พร้อมอัพรูปสุดแนวที่ถนนซัมชองดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง