ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรัน สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4 คืน

อินบรูคส์-ซาลเบิร์ก-ฮัลสตัท-มิวนิค-เทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2019
เกาะเวนิส-ดูไบ-เวนิส--โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
ลูเซิร์น-ซูริค-น้ำตกไรน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง