ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FULL DAY 5 วัน 3 คืน

ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ– อิออน นาริตะ
มอลล์–นาริตะ -วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ตลาดปลาซึกิจิ – ชินจุกุ –โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ – ดูประดับไฟที่ Germen Village

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง