ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE AUTUMN Nagoya Tokyo 6 วัน 3 คืน

ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอุทิศอุทัย
วัดอาซวกุสะ วัดชื่อดังของโตเกียว
ช้อปปิ้งสุดมันส์ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ ชิบูย่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง